GDPR POLICY

Cookie & Privacybeleid’, ‘Trimsalon DoggyStyle, gevestigd aan Klein Ravels 72a, 2380 Ravels België is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Klein Ravels 72a, 2380 Ravels
België +32496214336

BTW: 0829.743.542

Mailadres: info@trimsalondoggystyle.be
Website: http://www.trimsalondoggystyle.be

Nicky de Bresser is de Functionaris Gegevensbescherming van Trimsalon DoggyStyle. Zij is te bereiken via info@trimsalonDoggyStyle.be

Persoonsgegevens die wij verwerken
Trimsalon DoggyStyle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Trimsalon DoggyStyle verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trimsalondoggystyle.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Indien een van uw kinderen jonger dan 16 jaar aanwezig is tijdens de behandeling van uw hond, zullen er enkel met uw nadrukkelijke toestemming foto’s worden gemaakt en geplaatst op de website, Facebook en/of Instagram, eventueel met zijn/haar voornaam.
 • Foto’s en filmopnames die tijdens de behandeling van uw hond genomen werden, kunnen samen met zijn/haar roepnaam geplaatst worden op onze website, Facebook- en/of Instagrampagina. Tevens kunnen ze gebruikt worden voor scholingsdoeleinden en/of overleg met collega’s, stagiaires of andere betrokkenen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Trimsalon DoggyStyle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het inplannen en/of bevestigen van uw afspraak.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Trimsalon DoggyStyle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Trimsalon DoggyStyle neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma\’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trimsalon DoggyStyle) tussen zit. Trimsalon DoggyStyle gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Facebook, Instagram.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Trimsalon DoggyStyle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Zo lang als uw hond door ons verzorgd wordt, tot zijn of haar overlijden of als hij/zij langer dan een jaar niet bij ons in het trimsalon geweest is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Trimsalon DoggyStyle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Trimsalon DoggyStyle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trimsalon DoggyStyle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trimsalondoggystyle.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Trimsalon DoggyStyle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Trimsalon DoggyStyle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@trimsalondoggystyle.be